Maris Bogdanovs

Labs serviss, esmu apmierinats ar sparata restaurāciju un sajūga komplekta maiņu BMW E91.

Vēl patīk, ka iedod remontdarbu tāmi, kurā aprakstīts, ko saremontēja un, ko vajadzētu remontēt.